Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: februarie 2022

Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale S.C. Unique Landscaping SRL, cu sediul in Romania, Str. Azuga nr 9 ap 22, Cluj Napoca, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12 / 3655/ 2006 cod fiscal RO 19153595, in calitate de operator de date personale, denumita in continuare Unique Landscaping.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii website-ului uniquelandscaping.ro denumit in continuare Site.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti client al Site-ului, Unique Landscaping va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, cum ar fi: comportamentul/preferinţele dumneavoastra, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul plasarii unei cereri de ofera sau colaborare sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

In cazul in care alegeti sa ne contactati pentru o oferta de servicii, se va solicita numele dumneavoastra, adresa dumneavoastra de e-mail si numarul de telefon. Aceste date vor fi folosite pentru a va contacta in vederea stabilirii unor relatii contractuale intre Unique Landscaping si dumneavoastra.

Scopurile si temeiurile de prelucrarii

1. Daca sunteti vizitator al Site-ului, Unique Landscaping prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind serviciile oferite de Unique Landscaping, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul de contact de la fiecare serviciu in parte, sau din formularul de contact al Site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul si a imbunataţii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

em>Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Unique Landscaping /em>de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, Unique Landscaping va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatIilor legale care revin in sarcina Unique Landscaping (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitIului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Unique Landscaping va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de Unique Landscaping pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Unique Landscaping poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Unique Landscaping in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre Unique Landscaping pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Unique Landscaping, conform celor descrise in prezentul document;
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Unique Landscaping cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Unique Landscaping a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • Dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • In cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • In cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • In cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor,Unique Landscaping sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Unique Landscaping catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • Dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
 • In orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Unique Landscaping sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Unique Landscaping poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • In orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • Dreptul de a va adresa Autoritatii NatIonale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: info@uniquelandscaping.ro
Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati Politica de cookies

 

 

Contacteaza Unique Landscaping pe Whatsapp